ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายระดับประถม-มัธยม’60

25600803
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ได้จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่ายระดับประถม-มัธยม เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในการดูแลบุตรหลาน และเลือกคณะกรรมการผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560-61 โดยประธานในวาระนี้ ได้แก่ คุณประไพพรรณ สันติชัยศรี ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองเครือข่ายทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนด้วยดีเสมอมาค่ะ

view_on_facebook_border

356 total views, 0 views today

You may also like...