กิจกรรมวันแม่ระดับปฐมวัย’60

25600810
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เด็กๆ ได้แสดงความรักความกตัญญูต่อคุณแม่ โดยมีนิทรรศการผลงานของหนูที่ฝั่งอนุบาล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพิธีกราบแม่ ที่หอประชุมฝั่งประถม โดยมีการแสดงจากนักเรียน ตัวแทนคุณแม่กล่าวความรู้สึกและตัวแทนลูกกล่าวคำกลอนแด่แม่ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ตัวแทนคุณแม่ ประจำปี 2560 คุณรัตติยา กิจวาศน์ และคุณแม่ทุกๆ ท่านที่ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

view_on_facebook_border

483 total views, 0 views today

You may also like...