กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์’60

25600818
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมตลอดสัปดาห์ ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติวันวิทยาศาสตร์ ประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันประดิษฐ์เรือ Pop Pop การแสดง Science Show การแสดงเต้นประกอบเพลงระบบสุริยะ และนิทรรศการในห้องวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม นอกจากนี้ยังจัดให้นักเรียนได้ร่วมในมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ อิมแพ็คเมืองทองธานี อีกด้วย

view_on_facebook_border

545 total views, 0 views today

You may also like...