บัณฑิตน้อย’60


โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ที่สำเร็จการศึกษาในขั้นปฐมวัย โดยมี ดร.ณัฐธินีย์ เปียทอง ผู้จัดการและผู้อำนวยการ เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตร และช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับตัวแทนบัณฑิตน้อย พร้อมด้วยการแสดงจากพี่ๆ ระดับประถมศึกษา ในชุด “โรงเรียนของเราน่าอยู่” และการแสดงจากน้องๆ อนุบาล 1 ในชุด “Baby Shark” ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยทุกๆ คน แล้วพบกันใหม่เทอมหน้าในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นะคะ

view_on_facebook_border

1,215 total views, 6 views today

You may also like...