ประเพณีสงกรานต์ 2561


จัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย นักเรียนที่เรียนปรับพื้นฐานคอร์สปิดเทอม ท่านผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ได้รับทราบประวัติความเป็นมา กิจกรรมในวันสงกรานต์ การก่อพระทราย ร่วมกันสรงน้ำพระ ชมการแสดงรำวงสงกรานต์ และการละเล่นไทย การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่และการเล่นน้ำสงกรานต์ร่วมกัน

view_on_facebook_border

1,216 total views, 4 views today

You may also like...