ศูนย์การแข่งขันสุขศึกษา ทักษะฯ เอกชน’61


เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ได้เป็นศูนย์จัดการแข่งขันทักษะเอกชน ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โดยจัดการแข่งขัน 5 ประเภท นักเรียนร่วมในการแข่งขัน 40 โรงเรียน

view_on_facebook_border

40 total views, 4 views today

You may also like...