อบรม ป้องกันและระงับอัคคีภัย

25600802

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดอบรมความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเตรียมบัณฑิต จำนวน 50 คน โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว คุณอรุณ ชั้นปั้นแตง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พันอากาศเอกอนุชิต  ยืนยง พร้อมทีมวิทยากร มาให้ความรู้ถึงสาเหตุ ประเภทของการเกิดอัคคีภัย การป้องกันและระงับเหตุ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงและการโรยตัว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

view_on_facebook_border

287 total views, 0 views today

You may also like...