พิธีปัจฉิมนิเทศ นร.ม.6 ปี 62


โรงเรียนได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งถือเป็นรุ่นที่ 13 ของนักเรียนที่จบชั้น ม.6 ซึ่งในปีนี้ นร.ของเราสามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้กว่า 80% แล้ว อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นต้น ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับลูกๆ เตรียมบัณฑิต ระดับชั้น ม.6 ทุกคน และขอเป็นกำลังใจให้กับการเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไป

view_on_facebook_border

 3,453 total views,  1 views today

You may also like...