โรงเรียนเตรียมบัณฑิต

bigstock_Breaking_Businessman_Left_5042917-small

ใบสมัครและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการฯ เอกชน

ตามที่โรงเรียนเตรียมบัณฑิตได้จัดประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ โรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2558 ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ท่านสามารถดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขันและใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้จาก Link ด้านล่างนี้ และขอให้ดำเนินการส่งใบสมัครเข้าแข่งขันได้ทาง E-Mail : webmaster@tbd.ac.th หรือโทรสารหมายเลข 02-995-7990 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2558 ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันฯ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เกณฑ์การแข่งขันฯ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

1506081422410001

รับเกียรติบัตร O-NET

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา ดร.ณัฐธินีย์ เปียทอง ผู้จัดการโรงเรียนเตรียมบัณฑิต ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกาาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ทางโรงเรียนเตรียมบัณฑิตมีความภาคภูมิใจ และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเตรียมบัณฑิตกับความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะ

Back-to-School-2

การเปิดภาคเรียน 1/58

– วันจันทร์ที่ 18 พ.ค. นี้ เป็นการเปิดเรียนระดับปฐมวัยทุกชั้นปี โดยเลิกเรียนในเวลา 12.00 น. – วันพุธที่ 20 พ.ค. เป็นการภาคเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น (อนุบาล – ประถม – มัธยม) จะเลิกเรียนในเวลา 14.00 น. – ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองทุกท่านมาส่งนักเรียนในตอนเช้า โดยจอดรถได้ที่ลานจอดด้านข้างอาคารฝั่งประถม-มัธยมค่ะ

regis2

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอบ 2

ติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป สำหรับระดับชั้นอื่นๆ (เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6) สามารถสมัครที่ฝ่ายธุรการ ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุด สอบถามโทร. 0-2995-7990-3

News_39850_929964554_fullsize

๒ เมษายน ๒๕๕๘ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ  นารีรัตนา พระราชประวัติ พระราชกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา...