พิธีไหว้ครู

ในวันพรุ่งนี้ (11 มิถุนายน 2557) ทางโรงเรียนเตรียมบัณฑิต จะจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู
จึงมีเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ มาฝากค่ะ

Untitled-4

ประกาศทดสอบให้บริการ Google : Gmail สำหรับบุคลากร

เนื่องด้วยโรงเรียนเตรียมบัณฑิตได้รับการสนับสนุนบริการและพื้นที่จากโครงการ Google App for Education บุคลากรทุกท่านจะสามารถเข้าใช้งานบริการของกลุ่ม Google ทั้งหมดได้ อาทิเช่น Gmail บริการรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์, Google Drive บริการพื้นที่ออนไลน์ เป็นต้น โดยจะได้รับ พื้นที่การใช้งานสูงสุด ท่านละ 30 GB

เพียงนำชื่อและรหัสผ่าน TBDWIFI ที่ท่านใช้อยู่ปัจจุบัน Login เข้าใช้งานที่หน้า Gmail ได้ทันที
เข้าสู่ระบบ | ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557

2014-05-29_10-36-14

แจ้งสอบมาตรฐานวิชาชีพ

test2

แจ้งนักศึกษา ปวส. ทราบ ให้นักศึกษามาทำการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ในวันที่ 16 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. – 11.00 น.
- สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 คน
- สาขาการตลาด      จำนวน  5 คน
ติดต่อห้องธุรการ ปวส.