โรงเรียนเตรียมบัณฑิต

Bullhorn_announce

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

คลิกดูประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Bullhorn_announce

แจ้งรายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เข้าตรวจสอบความถูกต้องและดูกำหนดการแข่งขันได้จาก Link ด้านล่างนี้ หากมีปัญหาใดๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ อ.สัญชัย  รักชาติ โทรศัพท์ 084-7333939 หรือ 02-995-7990-3 กำหนดการแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สรุปรายละเอียดโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน

Back-to-School-2

ยินดีต้อนรับสู่ภาคเรียนที่ 2/2557

welcome back to school ยินดีต้อนรับกลับสู่ภาคเรียนที่ 2/2557 – ประกาศผลสอบและลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/57 วันเสาร์ที่ 1 พ.ย. – ระดับปวส. เปิดเรียนอาทิตย์ที่ 2 พ.ย. (High vocational certificate start on Sunday 2 Nov.) – ระดับอนุบาล-ม.6 เปิดเรียนจันทร์ที่ 3 พ.ย. (Preschool – High school...