โรงเรียนเตรียมบัณฑิต

Bullhorn_announce

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

คลิกดูประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Bullhorn_announce

แจ้งรายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เข้าตรวจสอบความถูกต้องและดูกำหนดการแข่งขันได้จาก Link ด้านล่างนี้ หากมีปัญหาใดๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ อ.สัญชัย  รักชาติ โทรศัพท์ 084-7333939 หรือ 02-995-7990-3 กำหนดการแข่งขัน เกณฑ์การแข่งขัน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สรุปรายละเอียดโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน