โรงเรียนเตรียมบัณฑิต

News_39850_929964554_fullsize

๒ เมษายน ๒๕๕๘ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ  นารีรัตนา พระราชประวัติ พระราชกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา...

10403066_566268170143158_7552483232805553235_n

ผลคะแนนโอเน็ตเต็ม 100

ขอ แสดงความยินดีกับเด็กหญิงชัญญานุช จำนงนิตย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ที่สามารถทำข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2557 วิชาภาษาอังกฤษได้ 100 คะแนนเต็ม และในปีนี้คะแนนเฉลี่ยของทุกวิชาสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการทุ่มเทของคุณครูผู้สอนและความมุ่งมั่นอุตสาหะ ของนักเรียนทุกคนที่ได้มีการเตรียมความพร้อมในการติวสอบโอเน็ต รวมถึงขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนในการให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมใน การสอบค่ะ

Bullhorn_announce

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

คลิกดูประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา