ทัศนศึกษา ม.4-6 ปีการศึกษา 2562


นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 ได้เดินทางไปทัศนศึกษาและค่ายวิชาการ ที่ ณ สัทธา อุทยานไทย จ.ราชบุรี ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาล นักเรียนได้รับความรู้และร่วมในกิจกรรม work shop ที่ได้จัดเตรียมไว้
view_on_facebook_border

 2,741 total views,  6 views today

You may also like...