ดนตรีสากล

ดนตรี เป็นวิชาที่ช่วยสร้างสุนทรียภาพให้กับผู้คนได้ โดยไม่แบ่งเชื้อชาติ และภาษาไทย เพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมาตรฐานสากล พร้อมทั้งฝึกสมาธิและสร้างสุนทรียภาพให้กับผู้เรียน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต จึงได้ทำการสอนเสริมในวิชาดนตรีสากล ดังนี้

  • การสอนคีย์บอร์ด ในระดับอนุบาล
  • การสอนไวโอลีน  ในระดับมัธยม
IMG_7733

รูปภาพ แสดงการเล่นไวโอลีนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

2014-08-25 08.57.08

รูปภาพ แสดงการเรียนคีย์บอร์ดของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย

 5,311 total views,  5 views today