วันภาษาไทยแห่งชาติ


โรงเรียนเตรียมบัณฑิตได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 มีการขับเสภาวันภาษาไทย โดยท่านอาจารย์มนต์ณัฐ ระงับภัย และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย ได้แก่ ประกวดคัดรายมือ เรียงความ เขียนตามคำบอก และแต่งคำประพันธ์ โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ณัฐธินีย์ เปียทองให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตรและชื่นชมผลงานนักเรียนที่บอร์ดผลงาน

view_on_facebook_border

 2,879 total views,  3 views today

You may also like...