ว่ายน้ำ

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง และมีทักษะในการดำรงชีวิต ทางโรงเรียนเตรียมบัณฑิตได้จัดให้มีการเรียนว่ายน้ำเพิ่มเติม ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่สระว่ายน้ำของโรงเรียนซึ่งที่มีความปลอดภัย มีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งครูประจำชั้นและครูผู้สอนวิชาว่ายน้ำ

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม แข่งขันกีฬาทางน้ำให้แก่นักเรียนอีกด้วย

swim1

การสอนทักษะว่ายน้ำ แก่นักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

swim4

กิจกรรมแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

 7,126 total views,  5 views today