ดนตรีไทย

IMG_5021

เพื่อสนันสนุนให้เยาวชนไทย ตระหนักถึงคุณค่าและร่วมกันรักษาศิลปวัฒนธรรมของไทย ทางโรงเรียนได้จัดให้มี การสอนเสริมดนตรีไทยให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  โดยจะเริ่มเรียนจากอังกะลุงในระดับชั้นป.1-3 และในระดับชั้นป.4-6 นักเรียนจะเลือกเรียนเครื่องดนตรีไทยตามความสมัครใจ เช่น ระนาด ขิม จระเข้ เป็นต้น

IMG_5613

นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีไทย ทางโรงเรียนได้จัดตั้งวงดนตรีไทยเพื่อเข้าแข่งขันทางวิชาการ และแสดงในงานต่างๆ ของโรงเรียน รวมทั้งร่วมแสดงในกิจกรรมต่างๆ ที่ทางชุมชนจัดขึ้น

 6,414 total views,  5 views today