ความสำเร็จของลูกเตรียมบัณฑิต


#ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกก้าวของลูกเตรียมบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวบุญสิตา วงษ์สกุล ศิษย์เก่าเตรียมบัณฑิต
เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม ลำดับ ๑ สาขาวรรณคดี โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา และขณะนี้กำลังศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถือเป็นแบบอย่างของความขยันหมั่นเพียร ความมุ่งมั่นตั้งใจ เพราะนอกจากจะได้รับเกียรตินิยมแล้ว พี่อุ๊กอิ๊ก ยังได้รับเป็นผู้มีผลการเรียนดีได้รับพระราชทานทุนการศึกษา เนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ อีกด้วย
#ดอกผลของความพากเพียร
#เตรียมบัณฑิตในวันนั้นสู่บัณฑิตในวันนี้

 2,592 total views,  4 views today

You may also like...