วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ’63


โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 โดยท่าน ผอ. ณัฐธินีย์ เปียทอง ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนวางพวงมาลัยเพื่อถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย การอ่านประวัติวันวิทย์ การนำเสนอผลงานทางวิทยาศาตร์ในระดับชั้นต่างๆ และการตอบคำถามวันวิทยาศาสตร์

 3,141 total views,  6 views today

You may also like...