ผลการแข่งขันทักษะเอกชน ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Update : เพิ่มสรุปตัวแทนแข่งขันระดับภาคท้ายการประกาศผล

ผลการแข่งขันทักษะเอกชน 2560 กลุ่มสาระสุขศึกษา (2538 downloads)

 4,770 total views,  1 views today

You may also like...