แจ้งการประกาศผล 2/65 &ลงทะเบียน 1/66

📌📌 ก ำ ห น ด ก า ร 📌📌

ประกาศผลการเรียนภาค 2/65 และลงทะเบียน 1/66 วันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ทุกระดับชั้น ณ หอประชุมชั้น 1 ฝั่งประถม เวลา 8.30 – 16.00 น. ค่ะ

 1,187 total views,  3 views today

You may also like...