ประกาศแนวปฏิบัติในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนเตรียมบัณฑิตจึงขอประกาศแนวปฏิบัติในการควบคุมการแพร่ระบาดฯ ให้ทราบตามประกาศที่แนบมานี้

ประกาศมาตรการโควิด-19

 2,103 total views,  3 views today

You may also like...