ผลการแข่งขันทักษะเอกชน ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Update : เพิ่มสรุปตัวแทนแข่งขันระดับภาคท้ายการประกาศผล

Download “ผลการแข่งขันทักษะเอกชน 2560 กลุ่มสาระสุขศึกษา” prakard.pdf – Downloaded 789 times – 378 KB

1,250 total views, 0 views today

You may also like...