ปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2560


โรงเรียนเตรียมบัณฑิตได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.ณัฐธินีย์ เปียทอง ผู้จัดการและผู้อำนวยการ ร่วมกับคณะผู้บริหารและครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมให้โอวาทและผูกข้อมือ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและเตรียมพร้อมก้าวสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อไป

view_on_facebook_border

1,036 total views, 4 views today

You may also like...