ร่วมกิจกรรมลอยกระทงกับชุมชน’61

โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ได้ประดิษฐ์กระทงยักษ์ เพื่อไปร่วมในกิจกรรมลอยกระทงกับชุมชนหมู่ที่ 3 พร้อมด้วยการแสดง 3 ชุด โดยมีขบวนแห่กระทงนำโดย ดร.ณัฐธินีย์ เปียทอง ผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกรอง นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนร่วมในขบวนแห่ ถือเป็นการร่วมกันสืบสานประเพณีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถบนเวที ขอขอบพระคุณท่าน สจ. ทีมจัดงาน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านค่ะ

view_on_facebook_border

70 total views, 5 views today

You may also like...