แจ้งรายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เข้าตรวจสอบความถูกต้องและดูกำหนดการแข่งขันได้จาก Link ด้านล่างนี้

หากมีปัญหาใดๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ อ.สัญชัย  รักชาติ โทรศัพท์ 084-7333939 หรือ 02-995-7990-3

กำหนดการแข่งขัน

เกณฑ์การแข่งขัน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

สรุปรายละเอียดโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน

 3,084 total views,  1 views today

You may also like...