กิจกรรมลอยกระทง ๒๕๕๘

loy krathong

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตได้จัดกิจกรรมลอยกระทงขึ้น โดยมีการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ ของนักเรียนระดับชั้นป.๔-๖ การจัดบอร์ดและอ่านประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง การแสดงรำเพลงลอยกระทง การร้องเพลงลอยกระทง ๒ ภาษา นอกจากนี้ยังได้ประดิษฐ์กระทงใหญ่ นำไปร่วมในกิจกรรมลอยกระทงกับชุมชนใกล้เคียงโรงเรียน เพื่อสร้างสีสันแห่งสายน้ำและสืบสานประเพณีที่ดีให้แก่ลูกๆ เตรียมบัณฑิต

[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.648646408572000.1073742114.145215742248405&type=3″]

view_on_facebook_border

 3,244 total views,  1 views today

You may also like...