พิธีไหว้ครูระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙

25590616

โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ได้จัดพิธีไหว้ครูระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙ เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมในการเคารพครูอาจารย์ เพื่อยอมรับฟังคำสั่งสอนความรู้ต่างๆ รวมถึงระลึกถึงพระคุณของครู โดยมีท่านผู้ปกครองร่วมในการประดิษฐ์พานให้กับตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องนำมาไหว้คุณครู เด็กๆ ทุกคนได้ร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สามและรางวัลของครู พิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและน่าประทับใจ
[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.735076996595607.1073742154.145215742248405&type=1&l=e3ba178550″]

view_on_facebook_border

 2,841 total views,  1 views today

You may also like...