ค่ายวิชาการ “รักการอ่าน” ป.1-3

15936564_871383706298268_1957802937612050999_o
เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ “รักการอ่าน” ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่าน การเขียน การจับใจความ การสื่อความ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมฐานความรู้ต่างๆ ทั้งยังได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน
[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.871382302965075.1073742190.145215742248405&type=1&l=17c50f343d”]

view_on_facebook_border

 4,111 total views,  2 views today

You may also like...