เตรียมบัณฑิตร่วมใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

25600719

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเตรียมบัณฑิต ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) จำนวน 3,000 ดอก ไปมอบยังศึกษาธิการจังหวัด เพื่อแจกจ่ายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในเดือนตุลาคม โดยมี อ.ฉัตราภรณ์ อ.ฐิตวลัย อ.พรพรรณ อ.ผกาวรรณ อ.อุมาพร  อ.สุดา และคณะกรรมการนักเรียน น.ส.ภัทรวดี ประธานนักเรียน และนายปุณยวีร์ รองประธานเป็นตัวแทนในการส่งมอบ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

 

 3,407 total views,  1 views today

You may also like...