ยินดีกับพี่บัณฑิต ศิษย์เก่าเตรียมบัณฑิต


ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า เตรียมบัณฑิต
– น.ส.นิ่มอนงค์ ไกลภัย
– น.ส. วิภาวดี กิจเฮง
– น.ส. ชนิษฐา คามะวาสีกุล
ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ระดับมหาบัณฑิต และบัณฑิต เกียรตินิยม รวมถึงพี่ๆ บัณฑิตทุกคนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมบัณฑิต นับเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ จบประสบความสำเร็จดังเช่น พี่ๆ บัณฑิตทุกคน

 4,491 total views,  2 views today

You may also like...