เกณฑ์การแข่งขันทักษะฯ เอกชน กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา


โรงเรียนที่ต้องการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ณ ศูนย์โรงเรียนเตรียมบัณฑิต สามารถดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน ระดับจังหวัดและระดับภาคได้จาก Link ด้านล่างนี้
เกณฑ์การแข่งขันทักษะฯ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ ศูนย์เตรียมบัณฑิต (36916 downloads)
เกณฑ์การแข่งขันฯ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ ระดับภาค (25490 downloads)

 3,126 total views,  2 views today

You may also like...