ครูเอกชนดีเด่น 2562

โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ขอแสดงความยินดีและชื่นชมคุณครูของโรงเรียน 6 คน ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ครูเอกชนดีเด่น : Private Teacher Award) ของจังหวัดปทุมธานี เนื่องในวันการศึกษาเอกชน 10 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี และดร.ณัฐธินีย์ เปียทอง ผู้จัดการ/ผู้อำนวยเป็นตัวแทนผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ให้กับคุณครูทั้ง 6 คน ได้แก่
1. คุณครูภคนันท์ จันคุ้ม
2. คุณครูอาภัสสรา ชำนาญ
3. คุณครูสุกัญญา ตรีมงคล
4. ครูอรุณรัตน์ ชิณวงศ์
5. ครูทัศน์พรรณ คงอุดร
6. คุณครูรัชนีวรรณ นัยเจริญ

view_on_facebook_border

 2,523 total views,  1 views today

You may also like...