แสดงความยินดีกับผลโอเน็ต

ขอแสดงความยินดี และชื่นชมผลงานของลูกเตรียมบัณฑิต 
ด.ช.ณชพล ปิ่นสำโรง ที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ได้ 100 คะแนนเต็ม

นอกจากนี้ ในการสอบ LAS ยังมีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มร้อยในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาอีกหลายคน เมื่อมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ ทางโรงเรียนจะได้นำมาแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

1,794 total views, 2 views today

You may also like...