แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556 และกิจกรรมก่อนปิดภาคเรียน

ระดับอนุบาล
สอบวันสุดท้าย วันจันทร์ที่ 30 กันยายน
ทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต วันอังคารที่ 1 ตุลาคม

ระดับประถม-มัธยม
สอบปลายภาค วันจันทร์ที่ 30 กันยายน – วันอังคารที่ 1 ตุลาคม
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง (ป.1-3) วันพุธที่ 2 ตุลาคม ณ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ (ป.4-6) วันที่ 3-5 ตุลาคม ณ ค่ายลูกเสือริมน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา

 3,245 total views,  2 views today

You may also like...