ข้อมูลสถานศึกษาในระดับ ปวส.

คลิกเลือกข้อมูลพื้นฐานที่ต้องการทราบได้จากหัวข้อด้านล่าง

ข้อมูลพื้นฐานระดับ ปวส. (PDF) (878 downloads) ข้อมูลนักศึกษาระดับ ปวส. (PDF) (805 downloads) ข้อมูลตลาดแรงงาน สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. (787 downloads) ข้อมูลครุภัณฑ์ (PDF) (1709 downloads)

 3,102 total views,  2 views today

You may also like...