ใบเปลี่ยนตัวการแข่งขันทักษะเอกชนฯ

โรงเรียนที่ประสงค์จะเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเปลี่ยนตัวนี้ แล้วส่งทางเมลโรงเรียน webmaster@tbd.ac.th พร้อมนำเอกสารมาในการลงทะเบียน ณ วันแข่งขัน

– การลงทะเบียนขอความกรุณาเขียนชื่อ-สกุล ตัวบรรจง

– ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 9.00 น.

– เฉพาะรายการแข่งขันแอโรบิค ลงทะเบียนที่ฝั่งอนุบาล พร้อมส่งไฟล์เพลง ณ จุดลงทะเบียน  จะทำการจับฉลากลำดับการแข่งขันในเวลา 8.45 น.

Download “ใบเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันฯ” change.docx – Downloaded 158 times – 29 KB

333 total views, 0 views today

You may also like...