พิธีเทิดพระคุณแม่ระดับประถม-มัธยม’61


จัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ระดับชั้น ป.1-3 และ ป.4-ม.6 มีการแสดงจากนักเรียน มอบรางวัลเด็กดีศรีเตรียมบัณฑิต ตัวแทนคุณแม่กล่าวความรู้สึก ได้แก่ คุณแม่ณัฐวรรณ ทางชอบ และคุณแม่ลัดดาวรรณ ไชยภาษี และพิธีกราบแม่ในช่วงท้ายกิจกรรม

view_on_facebook_border

399 total views, 4 views today

You may also like...