ขอเชิญรับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น


โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ร่วมกับลาดพร้าวการแพทย์คลินิกเวชกรรม จัดให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าบริการ ให้แก่ ครู บุคลากรและผู้ปกครองที่สนใจ สามารถเข้ารับบริการได้ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 7.30 น. ที่ห้องพยาบาลฝั่งประถม-มัธยม (นำบัตรประชาชนมาด้วยในวันรับบริการ) สำหรับท่านที่ประสงค์จะเจาะเลือดเพื่อตรวจหาค่าน้ำตาล กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มหลังเที่ยงคืนค่ะ

 3,196 total views,  3 views today

You may also like...