การเปิดภาคเรียน 1/58

Back-to-School-2

– วันจันทร์ที่ 18 พ.ค. นี้ เป็นการเปิดเรียนระดับปฐมวัยทุกชั้นปี
โดยเลิกเรียนในเวลา 12.00 น.
– วันพุธที่ 20 พ.ค. เป็นการภาคเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น (อนุบาล – ประถม – มัธยม) จะเลิกเรียนในเวลา 14.00 น.
– ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองทุกท่านมาส่งนักเรียนในตอนเช้า โดยจอดรถได้ที่ลานจอดด้านข้างอาคารฝั่งประถม-มัธยมค่ะ

 3,272 total views,  1 views today

You may also like...