การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการฯ

announcement-speakers-and-people

การสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการฯ ปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ศูนย์โรงเรียนเตรียมบัณฑิต สามารถสมัครได้ จากช่องทางต่อไปนี้  (เลือกส่งใบสมัคร เพียง 1 ช่องทาง)

สมัครทางออนไลน์ ได้ที่ —>>  https://goo.gl/forms/7OzQoiKh466CGnIt2

Download ใบสมัครเพื่อส่งทาง E-Mail —>> ใบสมัครแข่งขัน กลุ่มสาระสุขศึกษา

Download เกณฑ์การแข่งขันได้จาก Link ด้านล่างนี้

เกณฑ์การแข่งขันจากงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 67 (ตอบปัญหาและแอโรบิค) —>> เกณฑ์แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67

เกณฑ์การแข่งขันทักษะเอกชนฯ ปีการศึกษา 2559 —>> เกณฑ์การแข่งขันทักษะเอกชนฯ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (PDF)
สมัครได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  ขอสงวนสิทธิ์ในการ งด จัดการแข่งขันในรายการที่มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.สุดา โทร. 086-618-6676

 4,309 total views,  3 views today

You may also like...