กิจกรรมลอยกระทงระดับประถม-มัธยม’61


กิจกรรมลอยกระทง ปีการศึกษา 2561 มีการจัดขบวนแห่นางนพมาศ อ่านประวัติวันลอยกระทง การแสดงจากหมวดนาฎศิลป์ การตอบคำถามวันลอยกระทง และขบวนกองยาวที่จะร่วมแห่กระทงยักษ์ไปร่วมในกิจกรรมลอยกระทงกับชุมชนหมู่ที่ 3 หลังจากกิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียนได้ร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติในทุกห้องเรียน

view_on_facebook_border

64 total views, 3 views today

You may also like...