ค่ายลูกเสือเนตรนารีสำรอง ป.1-3


โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสำรอง ป.1-3 ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวของโรงเรียน
view_on_facebook_border

1,152 total views, 1 views today

You may also like...