แบบสำรวจความพร้อมในการเรียนการสอนทางไกล


ด้วยสำนักงานคณะกรรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขอความกรุณาท่านผู้ปกครอง กรอกแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลทางไกล โดยสแกน QR Code หรือคลิก Link ข้างล่าง
https://bit.ly/3aJ4aWe
กรุณากรอกแบบสำรวจภายในวันที่ 15 เมษายน 2563
ขอบพระคุณค่ะ

321 total views, 2 views today

You may also like...