ใบสมัครและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการฯ เอกชน

bigstock_Breaking_Businessman_Left_5042917-small

ตามที่โรงเรียนเตรียมบัณฑิตได้จัดประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ โรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2558 ในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ท่านสามารถดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขันและใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้จาก Link ด้านล่างนี้ และขอให้ดำเนินการส่งใบสมัครเข้าแข่งขันได้ทาง E-Mail : [email protected] หรือโทรสารหมายเลข 02-995-7990 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2558

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันฯ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

เกณฑ์การแข่งขันฯ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 4,115 total views,  2 views today

You may also like...