รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการฯ กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา

ขอเชิญตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประชุมพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2  โรงเรียนเตรียมบัณฑิต สามารถดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขันและใบสมัคร ได้จาก link ด้านล่างนี้

เกณฑ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

ใบสมัครแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

 3,627 total views,  1 views today

You may also like...