รางวัล ๑ แสนครูดี ปีการศึกษา ๒๕๕๗

img_f487e97da3f6fed19a57312900198b96

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับผู้จัดการโรงเรียนเตรียมบัณฑิต ดร.ณัฐธินีย์ เปียทอง และคณะครูอีก ๘ ท่าน ได้แก่

๑.คุณครูยุพิน บุญกล่ำ
๒.คุณครูนิตยา ไกรยสวน
๓.คุณครูทัศณีย์ ถะเกิงผล
๔.คุณครูเพ็ชรรัตน์ จันทร์ต๊ะ
๕.คุณครูศริญญา พิชัยช่วง
๖.คุณครูสุภาวดี โชติธรรม
๗.คุณครูจุรีรัตน์ ทองขาว
๘.คุณครูอนุโลม คำลาด

ที่ได้รับรางวัล ๑ แสนครูดีของคุรุสภา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยได้เข้ารับเข็มและเกียรติบัตร ในพิธีวันครู ณ โรงเรียนธัญรัตน์ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ที่ผ่านมา  ทางและร่วมชื่นชมในความเสียสละอุทิศตนเพื่อศิษย์ของคุณครูทุกๆ ท่านค่ะ

[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.546305832139392.1073741968.145215742248405&type=1″]

view_on_facebook_border

 2,881 total views,  1 views today

You may also like...