รับเกียรติบัตร O-NET

1506081422410001

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา ดร.ณัฐธินีย์ เปียทอง ผู้จัดการโรงเรียนเตรียมบัณฑิต ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จากผลการทดสอบทางการศึกาาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

ทางโรงเรียนเตรียมบัณฑิตมีความภาคภูมิใจ และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเตรียมบัณฑิตกับความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะ

1506081424290001

 6,705 total views,  3 views today

You may also like...