การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน

25590830
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ดร.ณัฐธินีย์ เปียทอง ผู้จัดการโรงเรียนเตรียมบัณฑิต ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงทั้งด้านวิชาการและกีฬา ดังนี้
– มอบเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 การเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม.4-6 ให้แก่ น.ส.ศศินา แผ่นศิลา นักเรียนชั้นม.6 ในการแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
– มอบเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 การเขียนตามคำบอก ระดับชั้น ม.1-3 ให้แก่ ด.ญ.ภัทลีล เอี่ยมแสงมงคล นักเรียนชั้นม.2/1 ในการแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
– มอบเกียรติบัตร, เหรียญรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด อบจ.พระนครศรีอยุธยา ประเภท หญิงเดียวและทีมหญิง และโล่รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง ให้แก่ ด.ญ.ฐาณิดา หมั่นเขตรกิจ
– มอบเกียรติบัตร, เหรียญรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด อบจ.พระนครศรีอยุธยา ประเภท ชายเดียวและทีมชาย ให้แก่ ด.ช.รพีภัทร์ หมั่นเขตรกิจ
– มอบเกียรติบัตร, เหรียญรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด อบจ.พระนครศรีอยุธยา ประเภท หญิงเดียวและทีมหญิง และโล่รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง ให้แก่ ด.ญ.ธนัญญา สุเมรุไหว
ในโอกาสนี้ได้กล่าวชื่นชมและให้โอวาทกับนักเรียนทุกคน ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ หมั่นเพียรในการเรียนและทำงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จและถือเป็นการพัฒนาศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป
*************
ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนต่อไปค่ะ

 4,280 total views,  2 views today

You may also like...