ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

159337941959210314_o

เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้าน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรม การร่วมภาคี 4 ฝ่าย ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ประกอบด้วย ผู้บริหาร ตัวแทนครู ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียนและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมกันรับทราบและเสนอแนะแนวทางในการจัดการศึกษาให้แก่ลูกๆ เตรียมบัณฑิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อย่างรอบด้าน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สละเวลา เพื่อร่วมกันพัฒนาโรงเรียนของเราค่ะ

[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.597126497057325.1073742064.145215742248405&type=3″]

view_on_facebook_border

 2,775 total views,  1 views today

You may also like...