คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

bigstock_Breaking_Businessman_Left_5042917-small

แจ้งผู้เกี่ยวข้องและโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน สามารถ download คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการฯ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้จาก Link ด้านล่างนี้

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (1911 downloads)

 4,889 total views,  1 views today

You may also like...