เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

scout

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนา รีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1-3 จัดขึ้น ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อฝึกประสบการณ์ให้กับผู้เรียน โดยได้รับเงินอุดหนุนบางส่วนจากรัฐบาล

[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.671178116318829.1073742129.145215742248405&type=3″]

view_on_facebook_border

 5,009 total views,  3 views today

You may also like...