สัปดาห์วันครู ๒๕๕๙

kru

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ โดยได้จัดให้มีกิจกรรมดังนี้

-การชุมนุมครูเพื่อกล่าวคำปฏิญาณตนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และตัวแทนผู้ปกครองเครือข่ายและชุมชน
– การแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีของคุรุสภา และ ครูดีเด่น ของจังหวัดปทุมธานี
-การร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน
-การบำเพ็ญประโยชน์ โดยการทำความลานอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านรินทร์ทอง ศาลาสวดมนต์หมู่บ้านพฤกษา ๑๗ ทำความสะอาดค่ายรัศมีแคมป์
– คณะครูร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน
– บริจาคคอมพิวเตอร์ และสื่อการศึกษาแก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านตะพิโจ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
– กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนระดับประถม-มัธยม
– แต่งคำขวัญวันครูประจำสถานศึกษา (๑ คำขวัญ ๑ สถานศึกษา) โดยครูแต่ละคนคิดคำขวัญแล้วนำมาหลอมรวมเป็นคำขวัญวันครูของโรงเรียน คือ “ครูดี ศรีเตรียมบัณฑิต พร่ำสอนศิษย์ ด้วยชีวิต จิตเมตตา”

เพื่อให้คุณครูทุกคนได้ตระหนักถึงหน้าที่ของความเป็นครู และตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้แก่ลูกศิษย์ทุกๆ คน

[fbalbum url=”https://www.facebook.com/media/set/?set=a.671402699629704.1073742130.145215742248405&type=3″]

view_on_facebook_border

 3,461 total views,  4 views today

You may also like...